Opinpaikka

Valmisteemasta eroon ja samalla suorituskykyä sekä käytettävyyttä paremmaksi.

Opinpaikka näyttökuvat

Opinpaikka.fi-sivustolla voi tilata kouluille Opinpa-materiaaleja sivulla olevan lomakkeen kautta.

Opinpa on tarkoitettu suomen kielen oikeinkirjoituksen osaamisen arviointiin luokille 1-6. Opinpa-konsepti yhdistää sanelun, arvioinnin, palautteen ja tavoitteellisen harjoittelun. Jokaiselle luokka-asteelle on kaksi sanelua, talvi- ja kevätsanelu. Saneluilla arvioidaan, kuinka hyvin oppilaat osaavat opetussuunnitelmassa määritellyt oikeinkirjoituksen sisällöt. Opinpa-materiaalia voi käyttää erityisopettaja, luokanopettaja tai suomi toisena kielenä opettaja.

Tähän päädyttiin

Luuptek otti ylläpitoon opinpaikka.fi sivuston ja teki samalla siihen teknisen uudistuksen. Vanhaa sivua oli hankala ja osin mahdoton päivittää valmisteema-ongelmien vuoksi. Lisäksi sivun mobiilitoiminnallisuus oli puutteellinen.

Sivusto päätettiin rakentaa teknisesti uusiksi ongelmien vuoksi. Nyt sivustoa on helppo päivittää niin wp-kehittäjän kuin sisällöntekijänkin näkökulmasta.

Oheisesta Twitter-päivityksestä saa hyvän kuvan siitä, miten paljon valmisteemoissa on niin sanottua ”turhaa koodia”.